Instruktørene

"Movement is life. Life is a process. Improve the quality of the process and you improve the quality of life itself."                                                   - Moshe Feldenkrais-

                       This journey is an invitation to come home to yourself

Welcome to explore authentic embodied movement, waves and spirals, initiating movement from your breath and connecting to your fluid flowing nature.

We combine Somatics, Breathwork, Yoga and Taoist practices to create more space within, to explore that rich inner space and to increase capacity to live an authentic spacious life.

The journey contains movement practices, breathing explorations and breathwork. Breathwork will be deeply grounded in your own capacity, nervous system friendly and trauma-informed. As a result, the regulatory capacity of your nervous system increases and you slowly open up to truly respecting your body as well as acting in life from your own center. With strong boundaries yet connected, soft and kind.


Own your breath, own your movement. Soften. Move and breathe with intelligence. With purpose.


The class can help you to

  • Ground your nervous system
  • Release and recharge
  • Let go of tensions in body-mind-spirit
  • Light up your inner world to live fully embodied
  • Increase the Space Within to create more spaciousness in your life
  • Create more coherence in your energetic system
  • Move from the breath and learn to understand body’s habitual ways of moving


Welcome to this journey of full embodiment!


About Sanni Parkkinen:

Sanni Parkkinen is experienced breathing coach, educator, breath worker, yoga teacher and life coach coming originally from Finland.

In her work, Sanni focuses on nervous system health, breath and respecting the wisdom of the body. During the last years she has deepened her understanding of the human system by diving into somatic work and different mind-body practices. In addition, Sanni studies psychology at NTNU and is especially interested in neuroscience, mind-body connection and body’s natural healing processes. Her big passion is to explore the convergences of latest research and ancient wisdom. Sanni's approach to breathing & movement work is multidisciplinary, drawing inspiration from various modalities: Hatha, Tantra & Vijnana Yoga, Integrative Breathing Therapy, Breathwork, Buteyko Method, Wim Hof, Taoism, Somatic Experiencing, Movement Intelligence, Feldenkrais and trauma therapy (among others)

Instagram: @mindgritno


    5 Rytmer

 Loan Tp Hoang

OM 5RYTMER:
5 Rytmer® er en unik og original dansepraksis skapt og utviklet av Gabrielle Roth (US). 

5Rytmer er en forfriskende, meditativ og livgivende bevegelsesform uten teknikk og trinn 

og kan danses av alle uavhengig av alder og fysisk form. 


Dansen følger kroppens egne naturlige bevegelser gjennom livsrytmene flyt, stakkato, kaos, lyrisk og stillhet. 

Denne bølgende energien er en dyp flyt, selve livskraften og essensen i alt levende liv.


Dansen har ingen dogmer, ingen religion, ingen fasit. Dansen er ikke en tanke eller en idé, en betraktning eller en konklusjon.

5Rytmer er en kontinuerlig erfaringsbasert dansepraksis der vi møter oss selv og andre mennesker gjennom kroppsnaturens egen visdom.


«EMBRACE THE MYSTERY THAT IS YOU»    
           Gabrielle Roth (1941 – 2012)

OM LOAN TP HOANG:

Loan TP Hoang har danset 5Rytmer siden 1998 sammen med Alain Allard / Moves into Consciousness, Yaacov Darling Khan / Movement Medicine og Hege Gabrielsen / 5Rytmer Oslo.

I 2016 fullførte hun sin 5Rytmer Waves lærerutdannelse under veiledning av Jonathan Horan og lærere tilknyttet 5Rhythms Global. Gjennom Dans 5Rytmer Trondheim deler hun denne 

danseformen med alle som ønsker å finne en fysisk vei tilbake til sin egen pust, kropp, dans og bevegelsesglede.

                Biodanza

          Gabriela Klafstad

                        - Dans for å uttrykke, dans for å føle, dans for å koble til livet -

     Velkommen til et rom for tilknytning og tilhørighet. En invitasjon til å vekke vår vitalitet, vår
              kreativitet, vår evne til å koble til oss selv og de andre, til å dele og feire livet!
                     Biodanza er for alle! Ingen innøvde trinn, og ingen danserfaring kreves.

Om Biodanza
Biodanza er en system for menneskelig utvikling og integrering gjennom dans, bevegelse,
musikk og møter. Metoden er fra Sør Amerika og den ble utviklet av Rolando Toro Araneda.,
Chilensk Psykolog, pedagog og dikter. Biodanza finnes i 50 land inkludert Norge.
I 2011 åpnet den første norske biodanza-skole som ble ledet av Unni Heim.
«Biodanza er poetikken i det menneskelige møtet» Rolando Toro Araneda


Om Gabriela
Gabriela er en karismatisk Biodanza Facilitator som har over 14 års erfaring med Biodanza.
Hun er utdannet Biodanzalærer ved Norsk Biodanzaskole, og hun har også studert
Expression Corporal, (utrykk-bevegelse) i Buenos Aires ved Maria Ruanova Dans skole
(UNA). Kombinasjonen av biodanza, uttrykk-bevegelse og selvutvikling har i mange år vært,
og er, hennes viktigste verktøy for uttrykke seg i livet.
Gabriela jobber også som miljøarbeider og biodanza instruktør på sykehjem og seniorsenter.
«Dans, bevegelse & stillhet, er min tilflukt, et av mine mest elskede uttrykk, et universelt
språk som knytter oss sammen, menneskeheten, naturen og det uendelige universet»
Gabriela

 Task-Oriented Training

      David Magyel

 

Task-oriented training is all about shaking up your usual workout routine and getting creative with movements. Rather than just going through the motions of pre-determined exercises, task-oriented training encourages you to approach movement as a puzzle to be solved. This means you have the freedom to find new and unique ways to strengthen and mobilize your body, rather than sticking to a set list of exercises that target specific body parts. Not only does this add some excitement and novelty to your workouts, but it also helps to improve your overall movement quality and expand your movement repertoire. Give it a try. You might just find that it's more fun and effective than3 rounds of 15 situps ;)

About me:David is a movement coach based in Bergen who has a lifelong passion for physical activity. His range of influences include Primal Movement, Capoeira, and contemporary dance, so these interests are reflected in the dynamic and engaging nature of his movement classes.

          Finding our poetic nature body

En kombinasjon av butoh dans, restorative øvelser og naturfilosofi                              Katarina Skår Lisa

Katarina Skår Lisa er koreograf, utøvende kunstner og pedagog, og hennes virksomhet ligger i det skapende kunstfeltet. Gjennom kunstnerisk utforskelse- forskning ser hun på sin egen arv som norsk, med sjøsamiske røtter fra Varanger. Den sammenflettede relasjonen mellom natur, kultur, mennesker,
mer- enn menneskelige værelser og landskap blir Lisas måte åforståhvordan alt liv henger sammen på.
Gjennom urfolksperspektiver og filosofier, butoh dans og somatiske bevegelsespraksiser arbeider Katarina for å se på koreografi som et naturlig
verktøy i dekolonialiseringsprossessen.Koreografi og bevegelse har for Lisa evnen til å generere rom for lytting og sansning, der samhold, dialog og relasjoner aktiveres.


Ved Body in Flow festival vil Katarina dele en smakebit av sin bevegelsespraksis; Finding our poetic nature body.

En kombinasjon av butoh dans, restorative øvelser og naturfilosofi.


   

      Et lekende fellesskap

       Diego Lavin Belda naturfilosofi

                              Qigong, pust, bevegelse og samholdsøvelser.


Diego Lavin Belda (NO) er født i Chile og har bodd i Norge siden seks årsalderen. Han har vært
lidenskapelig opptatt av sirkus verdenen’s muligheter fra ungdommen av. Han har gjennomført mange
forestillinger, kurs og oppdrag sammen med Flaks Sjongleringsgruppe. Han har gitt soloforestillinger for
utallige barnehager og skoler, og har jobbet for kul tur skoler og diverse kulturhus og festivaler. Han har
samarbeidet med en lang rekke teater/sirkus grupper og musikere, og turnerer med Den Kulturelle
Skolesekken og Barnas Musikkteater ++++


Lek, bevegelse og qigong har vært viktige fokusområder i hans arbeid. På Body in Flow festivalen ønsker han å tilby et kurs hvor en sammensmelting av disse fokusområdene og det å være i "flow" utforskes sammen.


Taijiquan/ Qigong/ Tao Meditasjon 

     Frode Strand Karlsen

Frode Strand Karlsen driver til daglig Trondheim Taiji Senter sammen med Tina Maria Lambert, hoved organisator av Body in Flow. På årets festival skal han holde en workshop i Taijiquan (Tai Chi), Sensing hands og morgen meditasjon. Frode er en dyktig instruktør med lang erfaring. Besøk gjerne www.taijitrondheim.no for mer info.  Hjertelig velkommen!

                 Teaterlek

Kristina Jane Murdin og Brit Wang Rian

Når vi jobber som teaterlærere med barn og ungdom i Kulturskolen leker
vi sammen. Barns lek kjennetegnes av kreativ og kroppslig aktivitet og
tilstedeværelse, som er nødvendige faktorer for å lage godt teater.

Vi har begge bakgrunn fra fysisk teater, som er en retning innen
teater der kroppslige impulser prioriteres framfor intellektuelle
tanker. I fysisk teater er lek en sentral metode og lekenhet er en
viktig tilnærming for kreativt kroppslig uttrykk. Siden skuespill
handler om å late som om vi er noen eller noe annet enn det vi er, kan
skuespill sies å være en lek i seg selv.

Teaterleker har en rekke formål som er sentrert rundt å ha en god
kontakt med kroppen og hverandre. I arbeid med teater leker både
voksne og barn for være impulsive, lyttende, samarbeidende og
uttrykksfulle; og ikke minst: ha det morsomt sammen.

     Primal Yoga Flow                     El Ri 

«A great passion in my life is to make people move. By exploring breath, mind and physics, we practice on the ancient ethical codes of Yamas and Niyamas. The very great promise of what yoga derives from. Self discipline, thoughts, feelings and emotions shapes our reality. Our perception therefore shuts us down or opens up our hearts to face many challenges. Your yoga practice never lies. It will always shed light upon those places that are the most difficult to visit, sometimes.. But rather to avoid or distract from what comes up to the surface. We practice on mergingin to the emotional experience of Yoga that is showing us exactly what we need in life to be able to let go and surrender”

Born in South Korea, raised in Trondheim. El Ri discovered the fuller nature of yoga in 2009. More than just a place to exercise, her mat became a sanctuary where she was able to reflect, focus and tune out. After many years of teaching for companies, institutions and health facilities her desire to deepen her understanding of yoga led to a Yoga Teacher Training with Laurel Hodory & Faculty where, in 2014 in Trondheim, she received her certification to teach Hatha and Ashtanga yoga. In February 2020, she received her 2 certification through ZYL, RYT 300 in Trondheim. For El Ri, her practice and teaching has been a powerful learning experience of life that has shaped her into an authentic yogi as a teacher, a lifelong student, and in every aspect of her life. She is excited to continue her journey, follow her dream and to share it with others.

Welcome to a warm and spicy primal yoga flow inspired by a lineage of classical Sanskrit asanas and a contemporary anatomic description that connects our past and present into this very moment!


 

              Mario Blanco

"For the last few years, through the practice of Contact Improvisation, freediving and underwater dance, it has been my main research and joy to find moments of integration. Moments when what I am doing is not what is happening, instead, what is happening, this is what I am doing.

If it sounds confusing, we are on the right track.


What I am talking about is a state of presence and attention. A state of being instead of doing, of present time instead of expectation.


How to get there?

Being present in the moment and not getting caught up in expectations. Letting go of the need to control the outcome. Allowing the space to play us, move us, and think us for a while.


As long as we allow ourselves to not know what to do, it will probably work out.

However, there is no guarantee, because as soon as we know that we don't know what to do, it is lost. Maybe it is about not knowing what to do, not knowing that we don't know... Such a freedom.


From the outside, it will look as if a score is proposed, and we agree to play it out. This score will involve a particular arrangement of time, attention, relations with the space, relations with others, etc. But keep in mind, this score is just a map, the territory is our particular personal experience."


         Kontakt Impro

     Ann Kristin Foss Holten

                    Fotograf: Ama Camilla Solgaard

II kontaktimpro utvikler vi et intimt forhold til opplevelsen av tyngdekraft, momentum, og kraftfordeling. Vi bruker dette som base for kommunikasjon i dansen. Det er vårt springbrett inn i improvisasjonen, hvor vi øver på tilstedeværelse i stadig skiftende omgivelser og kontaktpunkt med hverandre.


«Contact Improvisation is an idea it takes two people to have»

~ Steve Paxton


Vi skal utforske noen av de grunnleggende prinsippene i KI: vekt/tyngdekraft og fall som en inngang til å bevege oss sammen. Det blir lagt opp til fysisk kontakt med en eller flere partnere deler av tiden, men du kan alltid velge å være i en solo, med gulvet som din partner.


Jeg har danset kontaktimpro siden 2010. Det har vært en sentral praksis for meg i alle disse årene, og påvirket min tilnærming til dansekunst, somatiske praksiser, kroppsbasert terapi og osteopati. Mitt hjem er i det kroppslige som en arena for utforskning av kunstneriske- terapeutiske- og gruppeprosesser. Jeg underviser i kontaktimpro ved Høyskolen for Dansekunst i Oslo, parallelt med å jobbe som osteopat og arrangere danse-eventer og retreater. Jeg gleder meg til å dele kontaktimpro på Body in Flow 2023!

   The Power Of Your Voice

        Laura Flóra Podoski

                                       Presentasjon av instruktørene 2023

                                     

                                    Det blir garantert utfordring og bevegelsesglede.

                              Ved de mest krevende workshoppene blir det roligere alternativer i vår chill out sal. 

                                         

'                                                               Embodiment Journey

                                                Sanni Parkkinen

I dagens samfunn er vi lite vant til å bruke stemmen vår. Vi får ofte beskjed om å holde volumet lavt, ikke rope for høyt og ikke le for høyt. Forfedrene våre var i mye bedre kontakt med deres stemmer og med stemmens KRAFT, enn det vi er i dag. Kjenner vi stemmen vår i det hele tatt?! La oss finne tilbake til kraften sammen og oppleve at alle sammen kan delta i å skape musikk, uansett musikalsk bakgrunn!

Først skal vi bygge opp vårt fundament, finne støtten i kroppen og i pusten. Vi skal jobbe oss gjennom de ulike chakraene for å gjøre oss klar, helt opp til throat chakra. Deretter skal vi eksperimentere med å lage lyd med stemmen på forskjellige måter. Vi skal utforske stemmen på en playful og nysgjerrig måte. Deretter avrunder vi med å synge enkle mantraer fra ulike verdensdeler. Vi skal støtte stemmene våre med enkle rytmeinstrumenter og gitar. Til slutt legger vi oss ned og nyter lydbad - en reise inn i lyden.

Kom akkurat som du er, og du vil få masse hjelpemidler og all den støtten du trenger, for å kunne uttrykke deg selv sammen med andre i felleskap. Det vil bli utdelt sangtekster og noen enkle instrumenter som hjelpemidler. Ta med ditt favoritt instrument hvis du har!

Om Flóra:

Flóra en en spaceholdersom arrangerer seremonier med bevegelse, pust, lydbad, meditasjon og aromaterapi, samt individuelle holistiske behandlinger. Hun er yogalærer, musiker, aromaterapeut, aktivist og traveller. Hun har samlet hennes aktiviteter under Holistic Healing som består av en stor verktøykasse av ulike verktøy. Hennes ønske er at alle skal kunne plukke fra denne og lage sin egen personlig samling. Hennes metoder går primært ut på ulike former for yoga, lydterapi, musikk, stemmebruk, fri bevegelse/dans, aromaterapi, visualisering, plantemedisin og sjamanistiske ritualer.

Facebook: elementalyogi(H & H with Elemental Yoga & Sound Therapy | Facebook)

Instagram: lolaughaha (Instagram)

Nettside: holistichealing11.com

   Sound healing med Gong

         Sophia Alila


  Trommerejse under Nymånen

        Amalia Fonfara 

         Invisibledrum

I am Sophia Alila.

One of my gifts is as a sound healer.

Through longterm illness I was taken on a deeply tranformational journey.

So much changed in my life!

I gradually remembered what my true life’s work is.

Since 2014 I have developed and fine-tuned my skills as a sound healer.

I bring through Divine feminine energies with the intention to support your ongoing shift in consciousness - and hence the continous planetary evolution.


This sound healing is brought forward with a beautiful heaven karma gong, crystal bowls, intuitive song, chants and Light language.

I tune into the group and intuitively orchestrate and emanate the sound frequencies which are needed for the group as a whole and for each one.

In addition to our physical body we consist of a Light body.

The Light codes coming through the intuitive sounds communicate energetically with all of who you are.

The powerful gong assists in relaxing your body and changing the vibrations in your body- especially within your physical water structure.

You may for instance fall asleep, feel deeply relaxed, experience various emotional flows and purges, physical releases and/or be guidedon an inner journey.

Changes will happen to you unknowingly, subtly and/or consciously.

The sound healing may well be a simultanously embodied and outworldly experience.

One of a kind!


It will be an honor and joy to co-create with you.


            Breathwork

    Eline Henriette Wigestrand


My name is Amalia Fonfara, I was born and raised in Greenland and Denmark, and have lived in Norway since 2010. I work as a visual artist and shamanic practitioner in Trondheim. I am co-founder of the platform Invisibledrum, an international and interdisciplinary research platform that investigates animism and spiritual technologies within art and social-ecological systems.

Both as an artist and a shamanic practitioner, my heartfelt wish is to enliven and raise awareness of the connection within ourselves and to all Life we are surrounded by. Through the deep soul work of shamanic practice, I experience how we, in cooperation with the invisible world, can heal traumas and wounds that we carry individually and collectively, so that we can feel our deep connection to Mother Earth and the cosmos. Everything is alive and all Life is connected!

At the Body in Flow Festival, I invite you on a drum journey under the new moon. We will move the inner body and make a journey from an intention you choose for the workshop.


LINK:

www.amaliafonfara.com

www.invisibledrum.com


My name is Eline Henriette Flodberg Wigestrand, I am a Trondheim-based Breathworker. Currently I am in the latest stages of finishing my certification with Elisabeth Finocchiaro.

The Breathwork healing modality I am trained in is called Re-birthing. This technique uses conscious connected circular breathing, this will be demonstrated in a session with me, but in short it consists of an active inhale, and passive exhale with no pauses. This breathing induces deep relaxation which can produce a sense of safety that allows for unresolved material to come to the surface. It can manifest itself in many ways both physical and emotional, and my goal is to have a space for you to express this however you wish.

In a session with me you will be guided through this journey. I have a soft approach with a focus on breathing to stay aware and in the body.

This work has tremendous transformational potential!

Looking forward to breathe with you.”

          Sound of the Inkas

Native INKA Andean sounds and landscapes

               Inkari Tawa

Welcome to a profound experience.
Native INKA Andean sounds and landscapes.
A co-creative journey with Inka Andean traditional ancient sacred instruments & modern technology, a resonance ritual evoking the multidimentional esscense of energy, nature and life itself, recreating an ancient interactive frecuency and vibration of visions, reconnection and possibilities in the present moment. A soundscape that emanates a diversity of layers and feelings with ancient Native memories, an immersive rediscovering journey deep into the Inka sonic topography and the void of sensorial emotions.
Inkari er en consistent international artist, composer, activist, Inka wisdom keeper, coach, archaea musicology researcher and teacher born in the Andean highlands of Peru.

This event is part of Body in Flow 2023. You can join the whole festival or buy your seperate ticket to Sound of the Inkas here: https://bodyinflow.no/festivalpass

Tickets 250,- Sound of The Inkas
Whole weekend 2500,-

Warm welcome!

Kind Regards Tina Lambert
Body in Flow

           Acro Yoga

          Bjørn Hagen

Acroyoga er er leken form for bevegelse hvor vi bruker hverandre for å skape stillinger, flyt og akrobatiske øvelser, samt terapautiske tøye- og strekkeøvelser. Ofte vil en gruppe på tre benyttes, med en base som støtter en flyver og med en spotter som sikrer det hele. Acroyoga er bare for gøy, men som en bieffekt får man trent styke, teknikk, fleksibilitet, kontroll og balanse. I tillegg er det en flott anledning til å bli kjent med nye folk og til å lage fine bilder og videosnutter.
Denne klassen vil gi en innføring i noen av prinsippene for acroyoga samt en anledning til å prøve og lære noen grunnleggende stillinger og øvelser, både som base, flyver og spotter. Det er åpent nivå (altså for alle) og man trenger ikke ha med treningspartner.

Bjørn vil lede workshop'en. Han har en yoga-lærer utdanning fra Zenit Yoga i Trondheim og er sertifisert som nivå 2 acroyoga-lærer fra Acro Yoga Montreal, se gjernewww.acroyoga.com. Bjørn holder acroyoga-klasser og jams til vanlig i Trondheim og liker å støtte acroyogaen med andre bevegelsesformer som pole dance, ballett, pilates og andre yoga-stilarter.


Breathe & Align: A dynamic conversation on posture

                       Andreas Dønåsen

Breathe & Align:
Welcome to a dynamic dialog on posture.
We will be exploring our bodies in relation to gravity, both from a bio-mechanical perspective but also psycho-somatic. You are invited to open your mind and your senses to explore posture in a non-judgemental way. There will be focus on aligning, decompressing and opening up our tissues in an active manner. The workshop also includes theoretical conversations around pain, stiffness, stretching, strength training, breathing and how posture is connected to our mind (and vice versa). The workshop will touch on many different schools and practices within movement, such as postural training, DNS, Hypopressive Training, Myofascial Trains, Ido Portal (movement culture), Foundation Traning ++

This class will help you to:
- Understand posture holistically
- Use your breathing to create more space and integrity
- Train in an explorative manner
- Break out of undesired movement patterns
- Feel lighter and more aligned in your body

About Andreas Dønåsen:
Andreas is a physiotherapist, lifestyle coach and Hypopressive Trainer. He has 10 years experience in his field. His main expertise is back pain, pelvic issues, headache/migraines, burn-outs, fatigue and digestive issues. He runs a private health center in Trondheim together with a psychologist. In addition to his clinical work, he also holds workshops and talks on nutrition, health and lifestyle on a regular basis.

Instagram: @andreas.donasen

     Trauma Release Exercises                Andrè Fagerheim

Hva er T.R.E.?

T.R.E. er en kroppsbasert traumebehnadlingsmetode og veldig forskjellig fra psykoterapi og andre samtalebaserte traumebehandlingsformer. Metoden ble utviklet av Dr. David Bercelli og er i essens en form for selvregulering av nervesystemet. Dette oppnår man ved å tilrettelegge for at kroppen kan forløse stress gjennom autentisk uttrykkelse, i hovedsak gjennom risting og skjelving. T.R.E. er mest kjent for sin effektive og suksessfulle behandling av soldater dianostisert med PTSD . Om man lett blir overveldet av hverdagslige situasjoner og hverdagslig stress er T.R.E. veldig effektivt for å utvide vår kapasitet og toleranse for stress. Dette bidrar som en positiv katalysator for videre og dypere utvikling, ved at man får mer overskudd og at man kan forholde seg rolig og balansert i situasjoner som tidligere opplevdes stressende og overveldende. Metaforisk sagt bidrar dette til å skrelle av flere og dypere lag av løken. Evnen til selvregulering av nervesystemet deler vi med dyreverden. Dyr som utsettes for angrep og klarer å rømme vil ved neste trygge anledning tillate kroppen å uttrykke seg autonomt gjennom risting og skjelving. Dette regulerer nervesystemet tilbake til sin normaltilstand og opplevelsen blir på en måte glemt og vil ikke påvirke dyrets adferd i ettertid. Adferden det her snakkes om er traumeresponsene vi kjenner til fra eget og andres liv; fight, flight, freeze og fawn. Disse traumeresponsene kommer av uforløst overveldelse og gjenspeiler en fragmentering av selvet. Denne fragmenteringen av selvet kan forløses ved å utvide sin kapasitet og toleranse for stress gjennom T.R.E. og man blir til syvende og sist en mer autentisk, avslappet og leken utgave av seg selv.


Om André

André er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim. Parallelt med hans akademiske virke har André lang fartstid innenfor coaching og mentorering. Han har deltatt som instruktør og foredragsholder på en rekke festivaler og arrangementer, nasjonalt og internasjonalt. Helt siden hans første møte med selvutviklingsverden har André funnet en dyp lidenskap for bevisst og tilstedeværende samliv, positiv polaritet i relasjoner, meningsfullhet og ikke minst embodiment gjennom traumearbeid og overgangsritualer, alene og i gruppe.


Les mer om André via hans profil på Traumaprevention:

https://traumaprevention.com/tre-provider-list/?filter=1&ID=2437&list=2

              Circling

       Lill Kristin Kjelbotn


Velkommen til workshop i Circling, en praksis hvor vi bringer meditativ tilstedeværelse inn i en relasjonell kontekst. En slags “relasjonell Dojo” hvor vi “trener” på å være sammen med andre i dyp kontakt med oss selv. Komme mer inn i kroppen og i væren, og å bringe fram det som oppstår i øyeblikket. 

Circling har blitt en veldig populær praksis som har spredt seg og vokst kraftig de siste årene. Her øver vi oss på å være mer oss selv, mer autentiske enn vi kanskje tør å være til vanlig, og kaste roller og masker vi bærer, som hindrer oss i å leve fullt ut. Åpne opp for det som ligger under overflaten. Bli mer levende og leken. 

Her kan vi bygge kapasitet til å kommunisere mer hva vi tenker og føler, ønsker og lengter etter. Lære mer om grensesetting. Etablere mer kontakt med –og utvikle et språk for det abstrakte, subtile som skjer i kroppen og i følelsene, som så ofte blir oversett, men som åpner opp for en større flyt av liv. Og alt dette vil vi kunne ta med oss inn i livet. 

I Circling har vi ingen intensjon om å skulle oppnå noe spesielt, men møtes som de mennesker vi er, akkurat nå. Vi åpner opp for øyeblikket; for væren, med oss selv og andre, og utforsker det forunderlige (og magiske) som da skjer.   

Det er de menneskene som deltar som former Circlinga fra gang til gang, og det er nærmest en umulig oppgave å forklare med ord hva det er, men desto mer verdt å oppleve!  

Circling bygger på noen prinsipper som du skal få lære på denne introen, og som vi gradvis introduserer gjennom ulike øvelser. 

 

Lill Kristin Kjelbotn er sertifisert Circling fasilitator hos Circling Europe i 2017, i tillegg til å være pedagog, mindfulnessinstruktør og kunstterapeut. Hun var på sin første circling i 2015, og har siden da vært dedikert til å fordype seg i denne praksisen. 

 I disse dager fordyper hun seg i Surrendered Leadership hos Circling Europe. 

Som leder i Circling og Surrendered Leadership møter du en leder som bringer seg selv, sin sårbarhet og styrke, og som stoler på sin egen intuisjon og på det som oppstår i øyeblikket. En circlingøkt vil derfor variere fra gang til gang.