Instruktørene

                                   Presentasjon av instruktørene 2023

                                     Flere presentasjoner kommer i tiden fremover

                                   

                                    Det blir garantert utfordring og bevegelsesglede.

                              Ved de mest krevende workshoppene blir det roligere alternativer i vår chill out sal. 

D                                                Detaljert program kommer snart!

                           This journey is an invitation to come home to yourself


We combine Somatics, Breathwork, Yoga and Taoist practices to create more space within, to explore that rich inner space and to increase capacity to live an authentic spacious life.

The journey contains some movement practices, breathing explorations and a breathwork session. Breathwork will be deeply grounded in your own capacity, nervous system friendly and trauma-informed. As a result, the regulatory capacity of your nervous system increases and you slowly open up to truly respecting your body as well as acting in life from your own center. With strong boundaries yet connected, soft and kind.

Own your breath, own your movement. Soften. Move and breathe with intelligence. With purpose.


The class can help you to

  • Ground your nervous system
  • Release and recharge
  • Let go of tensions in body-mind-spirit
  • Light up your inner world to live fully embodied
  • Increase the Space Within to create more spaciousness in your life
  • Create more coherence in your energetic system
  • Move from the breath and learn to understand body’s habitual ways of moving


Welcome to this journey of full embodiment!


About Sanni Parkkinen:

Sanni Parkkinen is experienced breathing coach, educator, breath worker, yoga teacher and life coach coming originally from Finland.

In her work, Sanni focuses on nervous system health, breath and respecting the wisdom of the body. During the last years she has deepened her understanding of the human system by diving into somatic work and different mind-body practices. In addition, Sanni studies psychology at NTNU and is especially interested in neuroscience, mind-body connection and body’s natural healing processes. Her big passion is to explore the convergences of latest research and ancient wisdom. Sanni's approach to breathing & movement work is multidisciplinary, drawing inspiration from various modalities: Hatha, Tantra & Vijnana Yoga, Integrative Breathing Therapy, Breathwork, Buteyko Method, Wim Hof, Taoism, Somatic Experiencing, Movement Intelligence, Feldenkrais and trauma therapy (among others)


    5 Rytmer

 Loan Tp Hoang

OM 5RYTMER:
5 Rytmer® er en unik og original dansepraksis skapt og utviklet av Gabrielle Roth (US). 

5Rytmer er en forfriskende, meditativ og livgivende bevegelsesform uten teknikk og trinn 

og kan danses av alle uavhengig av alder og fysisk form. 


Dansen følger kroppens egne naturlige bevegelser gjennom livsrytmene flyt, stakkato, kaos, lyrisk og stillhet. 

Denne bølgende energien er en dyp flyt, selve livskraften og essensen i alt levende liv.


Dansen har ingen dogmer, ingen religion, ingen fasit. Dansen er ikke en tanke eller en idé, en betraktning eller en konklusjon.

5Rytmer er en kontinuerlig erfaringsbasert dansepraksis der vi møter oss selv og andre mennesker gjennom kroppsnaturens egen visdom.


«EMBRACE THE MYSTERY THAT IS YOU»    
           Gabrielle Roth (1941 – 2012)

OM LOAN TP HOANG:

Loan TP Hoang har danset 5Rytmer siden 1998 sammen med Alain Allard / Moves into Consciousness, Yaacov Darling Khan / Movement Medicine og Hege Gabrielsen / 5Rytmer Oslo.

I 2016 fullførte hun sin 5Rytmer Waves lærerutdannelse under veiledning av Jonathan Horan og lærere tilknyttet 5Rhythms Global. Gjennom Dans 5Rytmer Trondheim deler hun denne 

danseformen med alle som ønsker å finne en fysisk vei tilbake til sin egen pust, kropp, dans og bevegelsesglede.

                Biodanza

          Gabriela Klafstad

                        - Dans for å uttrykke, dans for å føle, dans for å koble til livet -

     Velkommen til et rom for tilknytning og tilhørighet. En invitasjon til å vekke vår vitalitet, vår
              kreativitet, vår evne til å koble til oss selv og de andre, til å dele og feire livet!
                     Biodanza er for alle! Ingen innøvde trinn, og ingen danserfaring kreves.

Om Biodanza
Biodanza er en system for menneskelig utvikling og integrering gjennom dans, bevegelse,
musikk og møter. Metoden er fra Sør Amerika og den ble utviklet av Rolando Toro Araneda.,
Chilensk Psykolog, pedagog og dikter. Biodanza finnes i 50 land inkludert Norge.
I 2011 åpnet den første norske biodanza-skole som ble ledet av Unni Heim.
«Biodanza er poetikken i det menneskelige møtet» Rolando Toro Araneda


Om Gabriela
Gabriela er en karismatisk Biodanza Facilitator som har over 14 års erfaring med Biodanza.
Hun er utdannet Biodanzalærer ved Norsk Biodanzaskole, og hun har også studert
Expression Corporal, (utrykk-bevegelse) i Buenos Aires ved Maria Ruanova Dans skole
(UNA). Kombinasjonen av biodanza, uttrykk-bevegelse og selvutvikling har i mange år vært,
og er, hennes viktigste verktøy for uttrykke seg i livet.
Gabriela jobber også som miljøarbeider og biodanza instruktør på sykehjem og seniorsenter.
«Dans, bevegelse & stillhet, er min tilflukt, et av mine mest elskede uttrykk, et universelt
språk som knytter oss sammen, menneskeheten, naturen og det uendelige universet»
Gabriela

 Task-Oriented Training

      David Magyel

 

Task-oriented training is all about shaking up your usual workout routine and getting creative with movements. Rather than just going through the motions of pre-determined exercises, task-oriented training encourages you to approach movement as a puzzle to be solved. This means you have the freedom to find new and unique ways to strengthen and mobilize your body, rather than sticking to a set list of exercises that target specific body parts. Not only does this add some excitement and novelty to your workouts, but it also helps to improve your overall movement quality and expand your movement repertoire. Give it a try. You might just find that it's more fun and effective than3 rounds of 15 situps ;)

About me:David is a movement coach based in Bergen who has a lifelong passion for physical activity. His range of influences include Primal Movement, Capoeira, and contemporary dance, so these interests are reflected in the dynamic and engaging nature of his movement classes.

          Finding our poetic nature body

En kombinasjon av butoh dans, restorative øvelser og naturfilosofi                              Katarina Skår Lisa

Katarina Skår Lisa er koreograf, utøvende kunstner og pedagog, og hennes virksomhet ligger i det skapende kunstfeltet. Gjennom kunstnerisk utforskelse- forskning ser hun på sin egen arv som norsk, med sjøsamiske røtter fra Varanger. Den sammenflettede relasjonen mellom natur, kultur, mennesker,
mer- enn menneskelige værelser og landskap blir Lisas måte åforståhvordan alt liv henger sammen på.
Gjennom urfolksperspektiver og filosofier, butoh dans og somatiske bevegelsespraksiser arbeider Katarina for å se på koreografi som et naturlig
verktøy i dekolonialiseringsprossessen.Koreografi og bevegelse har for Lisa evnen til å generere rom for lytting og sansning, der samhold, dialog og relasjoner aktiveres.


Ved Body in Flow festival vil Katarina dele en smakebit av sin bevegelsespraksis; Finding our poetic nature body.

En kombinasjon av butoh dans, restorative øvelser og naturfilosofi.


     

          Diego Lavin Belda

Diego Lavin Belda (NO) er født i Chile og har bodd i Norge siden seks årsalderen. Han har vært
lidenskapelig opptatt av sirkus verdenen’s muligheter fra ungdommen av. Han har gjennomført mange
forestillinger, kurs og oppdrag sammen med Flaks Sjongleringsgruppe. Han har gitt soloforestillinger for
utallige barnehager og skoler, og har jobbet for kul tur skoler og diverse kulturhus og festivaler. Han har
samarbeidet med en lang rekke teater/sirkus grupper og musikere, og turnerer med Den Kulturelle
Skolesekken og Barnas Musikkteater ++++


Lek, bevegelse og qigong har vært viktige fokusområder i hans arbeid. På Body in Flow festivalen ønsker han å tilby et kurs hvor en sammensmelting av disse fokusområdene og det å være i "flow" utforskes sammen.


Taijiquan/ Qigong/ Tao Meditasjon 

     Frode Strand Karlsen

Frode Strand Karlsen driver til daglig Trondheim Taiji Senter sammen med Tina Maria Lambert, hoved organisator av Body in Flow. På årets festival skal han holde en workshop i Taijiquan (Tai Chi) og Pushing hands. Hver morgen står han for morgen meditasjon. Frode er en dyktig instruktør med lang erfaring. Besøk gjerne ww.taijitrondheim.no for mer info.  Hjertelig velkommen!

                 Teaterlek

Kristina Jane Murdin og Brit Wang Rian

Når vi jobber som teaterlærere med barn og ungdom i Kulturskolen leker
vi sammen. Barns lek kjennetegnes av kreativ og kroppslig aktivitet og
tilstedeværelse, som er nødvendige faktorer for å lage godt teater.

Vi har begge bakgrunn fra fysisk teater, som er en retning innen
teater der kroppslige impulser prioriteres framfor intellektuelle
tanker. I fysisk teater er lek en sentral metode og lekenhet er en
viktig tilnærming for kreativt kroppslig uttrykk. Siden skuespill
handler om å late som om vi er noen eller noe annet enn det vi er, kan
skuespill sies å være en lek i seg selv.

Teaterleker har en rekke formål som er sentrert rundt å ha en god
kontakt med kroppen og hverandre. I arbeid med teater leker både
voksne og barn for være impulsive, lyttende, samarbeidende og
uttrykksfulle; og ikke minst: ha det morsomt sammen.

     Primal Yoga Flow                     El Ri 


El Ri Flatås er en eklektisk Yoga lærer med base i Trondheim. En sterk søken etter hennes sannhet i livet ledet henne inn mot Yoga i 2009. Yoga matten ble fristedet som ga henne muligheten til å virkelig bli kjent med seg selv. I over 12 år med undervisning for små og store konsern, fengselsinnsatte, SIT Trening, arrangør av internasjonal yogadag, samt undervist under flere kulturarrangement i Trondheim, har hun omsider funnet hjertet for å undervise Yoga og puste workshop i rehabilitering og helse sektoren i feltet, psykisk helse og til de med rus utfordring. 


Primal Yoga flow inviterer deltakerne til å komme i kontakt med økt følsomhet i kroppen hvor hun vil vektlegge øvelser som stimulerer akupressurpunkt for mere flyt og bevegelse. En helhetlig kroppsmassasje gjør at man kan tilnærme seg verden med mer rom og tilstedeværelse. 

Gjennom fysisk oppmerksomhetstrening som yoga er blir man over tid kjent med og mer klar over hvordan kroppslig stress og uro oppstår fysiologisk og hvordan man bedre kan håndtere disse signalene/ impulsene når de oppstår. Gjennom kjennskap til egen fysisk resistens kan man ved hjelp av pusteteknikk og sirkulasjonsøvelser (for økt mobilitet og fleksibilitet), over tid kunne løsne på emosjonelle blokkeringer som ofte gir utslag i negativt selvsnakk og vaner som kan være vond å vende. 


Oppmerksomheten man skaper gjennom å praktisere tar man etterhvert med inn i situasjoner og relasjoner som tidligere kan ha trigget, og istedenfor får man nå ny kunnskap som gir opplevelse av mestringsfølelse fordi man lettere gjenkjenner stress og uro, og er mye mer føre var.


Yoga for El Ri handler om å bli kjent med disse biomarkørene og hvordan ens indre likevekt, homeostase befinner seg i alle livets  opp- og nedturer. Praksisen er et verktøy og en metode for å forhindre at stress ikke akkumuleres kroppslig, men istedenfor drives ut gjennom noe så håndfast og angripelig som ved hjelp av synkronisert pust og bevegelse. 


 

              Mario Blanco

"For the last few years, through the practice of Contact Improvisation, freediving and underwater dance, it has been my main research and joy to find moments of integration. Moments when what I am doing is not what is happening, instead, what is happening, this is what I am doing.

If it sounds confusing, we are on the right track.


What I am talking about is a state of presence and attention. A state of being instead of doing, of present time instead of expectation.


How to get there?

Being present in the moment and not getting caught up in expectations. Letting go of the need to control the outcome. Allowing the space to play us, move us, and think us for a while.


As long as we allow ourselves to not know what to do, it will probably work out.

However, there is no guarantee, because as soon as we know that we don't know what to do, it is lost. Maybe it is about not knowing what to do, not knowing that we don't know... Such a freedom.


From the outside, it will look as if a score is proposed, and we agree to play it out. This score will involve a particular arrangement of time, attention, relations with the space, relations with others, etc. But keep in mind, this score is just a map, the territory is our particular personal experience."       Ann Kristin Holten


                      Amalia Fonfara

                   https://amaliafonfara.com/

                           Sophia Alila

                          Laura Podoski


Mer info om instruktører kommer fortløpende i tiden fremover. Bare å glede seg!

'                                                               Embodiment Journey

                                                Sanni Parkkinen